Par mums

 
 
 
 
BIEDRĪBA AGIHAS (Atbalsta grupa inficētiem ar HIV un AIDS slimniekiem)
 
DIBINĀTA 1993. g.1. VII
 
APVIENO
- HIV inficētos
- brīvprātīgos palīgus
 
DARBOŠANĀS GRUPĀ
- uz brīvprātības pamatiem
 
VADĪBA UN FINANSIĀLĀ KONTROLE
- pēc kopsapulces lēmuma
 
BIEDRU PIENĀKUMS
- saglabāt AGIHAS inficēto anonimitāti arī pēc
izstāšanās no grupas
 
BIEDRU TIESĪBAS
- saglabāt savu anonimitāti un pieprasīt, lai ziņas
par viņu darbību netiktu izpaustas atklātībā
bez viņu piekrišanas
 
MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.
Iestāties par vispāratzīto cilvēktiesību garantēšanu ar HIV inficētajām personām
2.
Palīdzēt HIV inficētajām personām integrēties sabiedrībā
3.
Veicināt HIV inficēto sociālo aktivitāti
4.
Uzlabot HIV inficēto personu dzīves kvalitāti, sniedzot:
- sociālo un psiholoģisko atbalstu
- jaunāko informāciju par HIV inficēto veselības un ārstniecības jautājumiem
5.
Cīnīties pret AIDS epidēmijas izplatīšanos:
- propagandējot drošus seksa paņēmienus
- ieaudzinot sabiedrībā un grupas biedros atbildības sajūtu par savu un partnera veselību
6.
Sadarboties ar nacionālajām un starptautiskajām AIDS organizācijām
 
 
DARBĪBAS PAMATFORMAS
1.
Izstrādā un iesniedz valsts iestādēm izskatīšanai priekšlikumus, kuri izriet no AGIHAS mērķiem un uzdevumiem
2.
Organizē domu apmaiņu sabiedrībā par jautājumiem, kas skar HIV inficētos
3.
Realizē mijiedarbi ar tām sabiedrības organizatoriskajām struktūrām, kas atbild par pilsonisko saskaņu sabiedrībā
 
 

Rakstiet uz e-pastu: agihas.lv@inbox.lv  

Konsultatīvais talrunis: (+371) 20207737
 
 
 
 
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv