Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 

  

 

Biedrbai Apvienba HIV.LV saistoie sadarbbu ar farmaceitisko rpniecbu reglamentjoi dokumenti:
Eiropas farmaceitisko rpniecbu un asociciju federcijas Prakses kodekss attiecbm starp farmaceitisko rpniecbu un pacientu organizcijm
eit>>> /MS Word fails/
Sadarbbas Memorands starp Veselbas ministriju, pacientu organizcijm un farmcijas nozares sabiedriskajm organizcijm eit>>> /MS Word fails/

   

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2019. gada finanu prskats
lasiet eit>>> (PDF formts)
Ziojums 2019. gada prskatam 
lasiet eit>>> (PDF formts)
Biedrbas Apvienba HIV.LV 2018. gada finanu prskats
lasiet eit>>> (PDF formts)
Ziojums 2018. gada prskatam
lasiet eit>>> (PDF formts)
Prskats par 2018. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem
lasiet eit>>> (PDF formts)
Biedrbas Apvienba HIV.LV 2017. gada finanu prskats 
lasiet eit>>> (PDF formts)
Ziojums 2017. gada prskatam
lasiet eit>>> (PDf formts)
Prskats par 2017. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem
lasiet eit>>> (PDF formts)

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2016. gada finanu prskats

lasiet eit>>> (PDF formts)

Ziojums 2016. gada prskatam

lasiet eit>>> (PDF formts)

Prskats par 2016. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem

 lasiet eit>>>  (PDF formts)
Biedrbas Apvienba HIV.LV 2015. gada finanu prskats
lasiet eit>>> (PDF formts)
Ziojums 2015. gada prskatam
lasiet eit>>> (PDF formts)
Prskats par 2015. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem 
lasiet eit>>>  (PDF formts)
Biedrbas Apvienba HIV.LV 2014. gada finanu prskats
lasiet eit>>> (PDF formts)
Ziojums 2014. gada prskatam
lasiet eit>>> (PDF formts)

Prskats par 2014. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem     

lasiet eit>>> (PDF formts)

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2013. gada finanu prskats

lasiet eit>>> (PDF formts)

Ziojums 2013. gada prskatam   

lasiet eit>>> (PDF formts)

 Prskats par 2013. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem   

 lasiet eit>>> (PDF formts)

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2012. gada finanu prskats  

lasiet eit>>> (PDF formts) 

Ziojums 2012. gada prskatam  

lasiet eit>>> (PDF formts)

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2012. gada iemumi un to struktra
(iemumu kopsumma lielka par 25,0 tkst. latu) 

lasiet eit>>> (PDF formts) 

 Prskats par 2012. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem   

lasiet eit>>> (PDF formts)

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2011. gada finanu prskats 

lasiet eit>>> (PDF formts)

Ziojums 2011. gada prskatam 

lasiet eit>>>  (PDF formts)

 Prskats par 2011. gad  stenojamiem un pabeigtiem projektiem

lasiet eit>>> (PDF formts) 

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2010. gada finanu prskats 

lasiet eit>>> /Excel doc. fails / 

Ziojums 2010. gada prskatam 

lasiet eit>>> (PDF formts) 

Prskats par 2010. gad stenojamiem un pabeigtiem projektiem

lasiet eit>>> (PDF formts) 

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2009. gada finanu prskats  

lasiet eit>>> /Excel doc. fails /

Ziojums 2009. gada prskatam   

lasiet eit>>> (PDF formts)


Prskats par 2009. gad stenotiem projektiem  

last eit>>>  (PDF formts) 

Biedrbas Apvienba HIV.LV 2008. gada finanu prskats
last eit >>>  
/Excel doc. fails /

Ziojums 2008. gada prskatam  

last eit>>>  (PDF formts)
Prskats par 2008. gad stenotiem projektiem
lasiet eit>>> (PDF formts)
Biedrbas Apvienba HIV.LV 2007. gada finanu prskats
last eit >>> /Excel doc. fails /
Ziojums 2007. gada prskatam
last eit >>> (PDF formts)

 Biedrbas Apvienba HIV.LV 2006. gada finanu prskats

 last eit>>> /Excel doc. fails

 Ziojums 2006. gada prskatam 

 last eit>>> (PDF formts)