Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Biedra pārstāvniecības pilnvara biedru sapulcē - izdrukāt šeit>>> /PDF fails/ un nodot biedram, kurš pārstāvēs Jūs biedru sapulcē.

PILNVARA

Es, ________________________________________________________________,

(personas kods _______________________-______________),

biedrības “Apvienība HIV.LV” biedrs, pilnvaroju

            ___________________________________________________________________,

(personas kods ______________-____________________)

pārstāvēt mani un balsot par pieņemtajiem lēmumiem biedrības “Apvienība HIV.LV”

biedru sapulcē 201____. gada ______. ____________________.

___________________________________________________________________

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

parakstu _______________________________________ apliecinu.

(pilnvarotās personas paraksts)

____________________________________ _____________________

           /vārds, uzvārds/                                                                         /paraksts/

            201____. gada _____.______________________