Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

                                            Ķekavas HIV profilakses programma

Ķekavas HPP vizītkarte

Ķekavas HIV profilakses programma (turpmāk - HPP) uzsāka darbu uz brīvprātības pamata 2003. gadā.
Ķekavas pagasta Sociālais dienests pārņēma HPP 2004. gadā.
HIV/AIDS profilakses programma kā Pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” struktūrvienība savu darbību uzsāka 2005. gadā. HPP nodrošināja kaitējuma mazināšanas pakalpojumus augstam inficēšanas ar HIV riskam pakļautām Ķekavas pagasta iedzīvotāju grupām. HPP sniegtie pakalpojumi ietvera:
- konsultatīvo un izglītojošo darbu ar augstā inficēšanas ar HIV riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (intravenozajiem narkotiku lietotājiem, komerciālajā seksā iesaistītām personām, ar alkoholismu slimajiem u.t.t.);
- konsultatīvo un izglītojošo darbu ar HIV inficētām personām;
- primāro un sekundāro HIV profilaksi;
- kaitējuma mazināšanu (apgāde ar sterilām šļircēm un adatām, dezinficējošiem materiāliem, prezervatīviem; izlietoto šļirču un adatu savākšana un nodošana utilizācijai);
- izglītojošo darbu ar skolēniem, pedagogiem, sociālā darba veicējiem;    
- profilaktiskās un izglītojošās literatūras izplātīšana; 
Šajā programmā strādāja divi darbinieki - programmas koordinators un ielu darbinieks.
2015. gadā Ķekavas novada Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un Biedrība "Apvienība HIV.LV" parakstīja Līgumu Nr. 1-11/15/1 par HIV profilakses pakalpojumu nodrošināšanu narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām.
Līdz ar to Biedrība "Apvienība HIV.LV" no 2015. gada 1. februāra līdz 31. decembrim nodrošināja sekojošus kaitējuma mazināšanas pakalpojumus (HIV profilakses pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā:
- Kaitējuma mazināšanas pakalpojumi augstā inficēšanas ar HIV riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām un ar HIV inficētajiem (šļirču maiņa, prezervatīvu un citu materiālu, literatūras par HIV profilaksi izsniegšana, informēšana par iespējām saņemt sociālos un medicīniskos pakalpojumus);
- Ielu darba uzraudzība, uzskaite, atskaitīšanās (arī līgumsaistību ar Latvijas Slimību Profilakses un kontroles centru ietvaros);
- Programmas klientu konsultēšana; 
- Lekcijas par HIV profilaksi vai pēcekspozīcijas profilaksi Ķekavas novada sociālā darba veicējiem (pēc nepieciešamības).

Statistika un HIV profilakses punktu darbības rādītāji 2014. gadā >>> SPKC prezentācija       

Statistika un HIV profilakses punktu darbības rādītāji 2015. gadā >>> SPKC prezentācija

Statistika un HIV profilakses punktu darbības rādītāji 2016. gadā >>> SPKC prezentācija    

Statistika un HIV profilakses punktu darbības rādītāji 2017. gadā >>> SPKC prezentācija 

Statistika un HIV profilakses punktu darbības rādītāji 2018. gadā >>> SPKC prezentācija        

2016. gadā Ķekavas novada Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un Biedrība "Apvienība HIV.LV" parakstīja Līgumu Nr. 1-11/16/9 par HIV profilakses pakalpojumu nodrošināšanu narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām.
Līdz ar to Biedrība "Apvienība HIV.LV" no 2016. gada 1. marta līdz 31. decembrim nodrošinās sekojošus kaitējuma mazināšanas pakalpojumus (HIV profilakses pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā:
- Kaitējuma mazināšanas pakalpojumu augstā inficēšanas ar HIV riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām un ar HIV inficētajiem (šļirču maiņa, prezervatīvu, dezinficējošo un citu materiālu, literatūras par HIV profilaksi un ārstēšanu izsniegšana, informēšana par iespējām saņemt sociālos un medicīniskos pakalpojumus);
- Ielu darba uzraudzību, uzskaiti, grāmatvedību un atskaitīšanās (arī līgumsaistību ar Latvijas Slimību Profilakses un kontroles centru ietvaros);
- Kaitējuma mazināšanas klientu konsultēšanu;
- Lekcijas par narkotiku atkarību, HIV profilaksi vai pēcekspozīcijas profilaksi, kā arī atšķirīgas attieksmes pret HIV-pozitīvajiem cilvēkiem prevenciju.

2016. gada 27. septembrī Ķekavā notika interaktīvā nodarbība «IKDIENAS SASKARSME UN TĀS EFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA» (2 akadēmiskās stundas) sociālā darba veicējiem (14 dalībnieku).

2016. gada decembrī Ķekavas novada Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un Biedrība "Apvienība HIV.LV" parakstīja Līgumu Nr. 1-11/16/34 par HIV profilakses pakalpojumu nodrošināšanu narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām.
Līdz ar to Biedrība "Apvienība HIV.LV" no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim nodrošinās tādus pašus kā iepriekšējā gadā kaitējuma mazināšanas pakalpojumus (HIV profilakses pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā. 
2018. gada janvārī Ķekavas novada Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un Biedrība "Apvienība HIV.LV" parakstīja Līgumu Nr. 1-8-2/18/1 par HIV profilakses pakalpojumu nodrošināšanu narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām.
Līdz ar to Biedrība "Apvienība HIV.LV" no 2018. gada 2. janvāra līdz 31. decembrim nodrošinās tādus pašus kā iepriekšējā gadā kaitējuma mazināšanas pakalpojumus (HIV profilakses pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā. 
2019. gada janvārī Ķekavas novada Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un Biedrība "Apvienība HIV.LV" parakstīja Līgumu Nr. 1-8-2/19/2 par HIV profilakses pakalpojumu nodrošināšanu narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām.
Līdz ar to Biedrība "Apvienība HIV.LV" no 2019. gada 15. janvāra līdz 31. decembrim nodrošinās HIV profilakses pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
2019. gada decembrī Ķekavas novada Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un Biedrība "Apvienība HIV.LV" parakstīja Līgumu Nr. 1-8.2/19/21 par pakalpojuma „Kaitējuma mazināšana” nodrošināšanu ar augstu HIV inficēšanās risku pakļautajām iedzīvotāju grupām un ar HIV inficētajiem, tas ir: sterilo šļirču izsniegšana un izlietoto šļirču savākšana, prezervatīvu, dezinficējošo, pārsienamo un citu medicīnisko materiālu izsniegšana, literatūras par HIV profilaksi un ārstēšanu izplatīšana, informēšana par iespējām veikt HIV testu, saņemt sociālos un medicīnisko pakalpojumus, psihologa konsultācijas. Papildus, pēc vajadzības, notiks lekciju lasīšana mērķauditorijai par narkotiku atkarību, HIV profilaksi, pēcekspozīcijas profilaksi, atšķirīgas attieksmes pret HIV pozitīvajiem cilvēkiem prevenciju, iedzīvotāju konsultēšana kaitējuma mazināšanas jautājumos.
Biedrība "Apvienība HIV.LV" no 2020. gada 01. janvāra līdz 31. decembrim nodrošinās iepriekš minētos pakalpojumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

2017. gada 23. maijā Ķekavā notika interaktīvā nodarbība «LOMU UN SPĒĻU IETEKME UZ KOMANDAS DARBU» (4 akadēmiskās stundas) sociālā darba veicējiem (17 dalībnieku).

2018. gada 15. februārī Ķekavā notika lekcija (2 akadēmiskās stundas) Sociālā aprūpes centra darbiniekiem un Dienas aprūpes centra apmeklētājiem «KAS IR LĪDZESTĪBA?» (16 klausītāju) Prezentācija par līdzestību šeit>>>

 

Pašvaldībām ir liela loma narkomānijas kaitējuma mazināšanā Latvijā. Ķekavas novads ir viena no piecpadsmit pašvaldībām, kas jau divpadsmit gadus nodrošina kaitējuma mazināšanas, citiem vārdiem - HIV profilakses pakalpojumu narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām. Šo uzdevumu ir uzņēmusies veikt Pašvaldības aģentūra «Ķekavas socialās aprūpes centrs», patlaban - sadarbībā ar biedrību «Apvienība HIV.LV». Lasiet 09.05.2016. preses paziņojumu

Евразийская сеть снижения вреда (ECCB) | «2 000 км балтийской наркополитики: от Вильнюса до Таллина» | В конце мая 2016 года команда представителей ЕССВ и DUNews посетила шесть городов стран Балтии – Вильнюс, Каунас, Висагинас, Ригу, Таллинн и Тарту, преодолев около 2 000 км.  <... Мы узнали, что в Латвии государственная поддержка программ снижения вреда тоже не носит системный характер. Городские власти могут просто запретить проводить обмен шприцев, как это происходит в Венспилсе, или же, как в Юрмале, отказываться признавать проблему потребления наркотиков, дабы не отпугивать от ключевого курорта туристов. При этом национальные власти Латвии, в том числе Министерство внутренних дел, программы снижения вреда поддерживает – и это нашло отражение в официальной позиции Латвии по Специальной сессии по наркотикам. ...>

Ziņojums par situāciju narkotiku politikas jomā, reformām un to ietekmi uz veselības un cilvēktiesību aspektiem personām, kuras lieto narkotikas, Rīga, 2016 (latviešu valodā šeit>>>)