Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Lobisti
    

Efektīvi sociālā taisnīguma lobisti:

 • Zina, ka lēmumus pieņemošajos orgānos nav pastāvīgu draugu un pastāvīgu ienaidnieku

 • Zina neformālos un formālos procesus, ieskaitot iestāžu, ar kurām viņiem ir saistība, procedūras

 • Atrod stiprus atbalstītājus vēlētajos orgānos organizatoriskiem mērķiem.

 • Novērtē savus ierobežojumus –sociālā taisnīguma lobisti reti ietekmē vēlēšanas

 • Godīgi ievēro principus un ir samērā elastīgi attiecībā pret tādām detaļām kā grafiks un darba apjoms.

 • Ir uzticami informācijas avoti, lai iekarotu autoritāti un pieeju vajadzīgiem cilvēkiem.

 • Vienmēr ir tīkla locekļi.

 • Likumdošanas orgānu nesaprotamās procedūras un politikas padara saprotamas cilvēkiem, ko skāruši valdības lēmumi.

 • Uzklausa citus, ieskaitot opozīciju, ar mērķi noteikt iespējamas jaunas pieejas.

 • Ņem vērā neprognozējamus faktorus. Laba ideja vai priekšlikums reizēm gūst atbalstu visnegaidītākajā veidā.

 • Dalās savos panākumos ar visiem procesa dalībniekiem.

Ņemiet vērā sekojošos punktus, kad jūs gatavojat savu prezentāciju uz lobistu tikšanos ar vēlētu vai ieceltu oficiālu personu vai birokrātu:

 • Paveiciet savu mājasdarbu. Pārdomājiet, kā uzsākt tikšanos tik pozitīvi, cik vien tas iespējams. Pārdomājiet, kā stādīt priekšā katru cilvēku.

 • Fokuss uz kaut ko vienu

 • Nosakiet, ko jūs gribat lūgt tam, kurš pieņem lēmumus. Esiet konkrēti.

 • Savā prezentācijā esiet īsi un konkrēti.

 • Saprotiet paši, kas var būt par pārrunu objektu, bet kas nevar.

 • Piedāvājiet cilvēkam, kas pieņem lēmumus, informāciju un atbalstu.

 • Visi ir svarīgi. Katram tikšanās dalībniekam jāspēlē sava loma.

 • Atstājiet cilvēkam, kurš pieņem lēmumus, kaut kādu rakstisku informāciju, bet iedodiet to tikai pēc jūsu mutiskās prezentācijas.

Kā lobēt
   

Cilvēki, kas pieņem lēmumus, parasti ir ļoti aizņemti; viņus visu laiku apber ar idejām, viedokļiem un rekomendācijām gan labām, gan sliktām. Viņi saka, ka viņiem apkārt ir daudz tādu cilvēku kā jūs, kas mēģina viņus ietekmēt. Tāpēc jums ir jābūt ļoti konkrētiem un striktiem, nododot savu ziņojumu, kā arī jāizdomā, kā tikt sadzirdētiem un saprastiem.

Lielākā daļa efektīvas advokācijas notiek tādu savstarpējo attiecību vidē, kas ir izveidotas ar tiem, kas pieņem lēmumus, ar ietekmīgiem līderiem un citu noteicošo auditoriju. Jo ciešākas uzticības, savstarpējā atbalsta un uzticamības saites starp cilvēku, kas strādā advokācijā un auditoriju, jo efektīvāks būs šis cilvēks. Pirms jūs uzsākat lobēšanu, ņemiet vērā sekojošos soļus:

Sagatavojiet savu darbības plānu

 • Sagatavojiet nopietnu piedāvājamo pārmaiņu portfeli

 • Nosakiet konkrētas politikas, kuras vajadzētu mainīt

 • Sazinieties ar domubiedru organizācijām potenciālai sadarbībai un atbalstam

 • Noformulējiet priekšlikumus un nozīmējiet tikšanos ar jums vajadzīgo cilvēku.

Sagatavojiet tādu stratēģiju, kas ļaus jums tikt sadzirdētiem un radīt izpratni par jautājumu

 • Nosakiet centrālo personu (nosauksim viņu A) un tos cilvēkus, kas ietekmē A.

 • Nosakiet galvenās oficiālās personas, kas simpatizē jūsu priekšlikumam, un pacentieties to uz viņiem izmēģināt, kā arī meklējiet pie viņiem padomu, kā labāk ietekmēt A.

 • Meklējiet padomu pie ietekmīgiem cilvēkiem, kā ietekmēt A

 • Uzaiciniet ietekmīgas oficiālas personas apmeklēt jūsu organizāciju, lai iepazīstinātu viņas ar savu darbu.

 • Lai radītu labvēlīgu klimatu saviem priekšlikumiem, izmantojiet MIL.

 • Ja jūsu priekšlikums tiks noraidīts, izstrādājiet plānu neparedzētiem apstākļiem: piemēram, pārliecināt cilvēku, kas ieņem augstāku stāvokli nekā A, pārskatīt jūsu priekšlikumus, vai gaidīt, kamēr pašreizējā administrācija aizies un mēģināt no jauna ar viņu pēctečiem.

Ja jūsu priekšlikums ir pieņemts, esiet konsekventi

 • Ierosiniet, lai piedāvāto pārmaiņu īstenošanai, likumprojekta komisijā tiktu iekļauti jūsu organizācijas locekļi.

 • Piedāvājiet jūsu organizācijas pakalpojumus kā palīdzību oficiālajai personai, kas atbildēs par pārmaiņu realizēšanu.

 • Ja šie formālie priekšlikumi tiek noraidīti, vienkārši saglabājiet neformālu kontaktu.

 • Sekojiet visiem procedūras līmeņiem līdz tam brīdim, kamēr politikas pārmaiņas nekļūs par realitāti.

 • Neaizmirstiet pateikties visiem, kam ir bijusi pat vismazākā saistība ar politikas izmaiņu īstenošanu – arī tiem, kas pretojās sadarbībai: varbūt jums nākotnē atkal vajadzēs viņu palīdzību.

 • Nosakiet Ieejas punktus – radoši piedomājiet pie tā, kā jūs varētu satikties ar jums vajadzīgo auditoriju. Vai jums ir kas kopīgs, kas palīdzēs jums saistīties ar viņiem? Vai varbūt ar tiem, ko jūs pazīstat? Piemēram, ja jūsu draugs apmeklē to pašu baznīcu, ko cilvēks, kas pieņem lēmumus, tad iespējams, jūsu draugs varēs noorganizēt jūsu prezentāciju baznīcā.

 • Nozīmējiet tikšanos – Tikšanās ar tiem, kas pieņem lēmumus vai ar svarīgu auditoriju jau pati par sevi ir pirmais sekmīgais solis jūsu advokācijas mērķa sasniegšanas virzienā.

 • Izsūtiet ielūgumus – Labākais vispārpieņemtais veids, kā organizēt tikšanos – nosūtīt vēstuli, kur paskaidrots, kas ir jūsu advokācijas mērķis un kāpēc jūs gribat satikties. Pēc tam piezvaniet pa telefonu. Bieži notiek tā, ka jums piedāvā satikties nevis ar pašu oficiālo personu, bet ar kādu no viņa štata darbiniekiem. Vienmēr satiecieties ar štata darbiniekiem un izturieties pret viņiem tieši tā, kā jūs izturētos pret tiem, kuri pieņem lēmumus.

 • Uzaiciniet viņus apmeklēt jūs – Cits ceļš, kā satikties un pārliecināt cilvēkus, - uzaicināt viņus iepazīties ar jūsu organizāciju vai projektu. Tādā veidā jūs varēsiet parādīt viņiem, pie kā jūs strādājat un kāpēc viņiem vajadzētu jūs atbalstīt. Ja cilvēks, kurš pieņem lēmumus, nevarēs atnākt, parūpējaties, lai projekts nokļūtu pie viņiem. Palūdziet dažus jūsu atbalsta grupas locekļus, kurus skar minētā problēma, atnākt uz jūsu tikšanos, tādā veidā jūs varēsiet demonstrēt videofilmas un fotogrāfijas par jūsu projektu.

 • Nododiet ielūgumus caur draugiem – Ja jums ir draugs vai kolēģis, kas pazīst to, kurš pieņem lēmumus vai viņa/viņas štatu darbinieku, lai jūsu draugs nosūta vēstuli vai piezvana pa telefonu. Ja ielūgums pienāk no kāda, ko cilvēks, kurš pieņem lēmumus, jau pazīst un kam uzticas, tad rodas lielāka ticamība, ka viņš/viņa satiksies ar jums un izrādīs lielāku uzticēšanos un uzmanību jautājumam.