Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2009. gada 29. novembr biedrba Apvienba HIV.LV uzsk kampau - vides socilo reklmu "Cik saprotos btu Tu, ja uzzintu, ka Tav kpu telp dzvo AIDS slimnieks?"

      
Aleksandrs Molokovskis, Apvienbas HIV.LV valdes prieksdtjs: Kauna zmogs jeb stigma, ko sabiedrbas lielk daa uzliek infictiem ar HIV, ir tas noteicoais faktors, kpc HIV infekcija strauji izplats Latvij. Cilvki baids veikt testus, lai noskaidrotu savu HIV statusu, jo izvls labk dzvot nezi par to. Savukrt HIV infictie baids runt par savu spi, par savu slimbu pat ar radiniekiem un labkiem draugiem, jo baids tikt atstumti.

Kampaas ideja ir atspoguot Latvijas realitti divas parallas pasaules viena, kur dzvo HIV infictie un AIDS slimnieki, otra prj sabiedrba. Tomr pat oficil statistika liecina, ka HIV/AIDS nav auras sabiedrbas daas problma, jo katr liel daudzstvu mj dzvo vismaz viens HIV/AIDS pacients. Kampaas sauklis ir jautjums, jo katram paam sev ir jatbild, kda btu via reakcija, ja vi uzzintu, ka ar via kputelp dzvo AIDS slimnieks. Kampaa nevlas biedt, bet aicint uz dialogu.

Andis Zusts, reklmas aentras King&Banzai vadtjs: Iepazstoties ar ptjumu rezulttiem, secinjm, ka daa sabiedrbas ir oti apmierinta ar pareizjo situciju un ts ignorance, norobeoans un spja sav apzi uzturt mtu, ka t ir tikai pau AIDS pacientu problma un lai vii pai to risina, jau no paas sabiedrbas intereu viedoka ir pilngi nepieemams domanas veids."

Kampau papildina netradicionls vides reklmas risinjums, ko iespjams redzt tikai diennakts tumaj laik, kad vides stend tiek ieslgts apgaismojums. "Kampaa apzinti ir veidota provokatva, un ms oti labi apzinamies, ka t liks sabiedrbai polarizties, bet tiei is apstklis, ka katram bs nepiecieams formult savu viedokli, auj mums cert, ka jebkur saprtrgi domjos cilvks, izvrtjot relo situciju un argumentus, kas lau sabiedrb valdoos mtus, piebiedrosies tiem cilvkiem, kam nav pieemama ldzinja prakse, ka muguras pagrieana ir problmas risinjums,"- uzsver kampaas veidotji.

 

palielint /PDF fails /

palielint /PDF fails / 

Skatieties ar sait http://www.king.lv/portfolio/ooh/?id=53