Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
112240

Ldz vakcnai joprojm tlu
Apskatt komentrus (0)


23.05.2020


<... 18. maij tika atzmta HIV vakcnas diena, raksta* Dr. Karls Difenbahs un Dr. Entonijs Faui no Starptautisks AIDS biedrbas (IAS). Specilisti atgdinja par milzgo darbu, ko vis pasaul veic zintnieki, lai izstrdtu terapeitisko un profilaktisko vakcnu, k ar novrtja katra ptjuma izredzes.
Ms novrtjam tkstoiem ptjumu dalbnieku un ptjumu grupu centienus. [...] Tpat esam pateicgi zintniekiem, kuri veltjui gadus, lai radtu instrumentus un tehnoloijas globls HIV epidmijas uzveikanai. HIV vakcnas dien mums jatzst, ka HIV vakcnu izptes joma strauji tuvojas iziroajam punktam, atzm autori.
Tikmr, k vii norda, neraugoties uz nozmgiem sasniegumiem, pdj desmitgad veiktie ptjumi nav vainagojuies ar pankumiem: droa un efektva HIV vakcna ir izsldjusi no rokm.
emot to vr, eksperti ir prliecinti, ka nepiecieams piencgi novrtt pareizjo stvokli ptniecbas jom un veikt nepiecieams korekcijas, lai paldztu pc iespjas trk sasniegt mri.
Prdomjot HIV vakcnas izptes statusu, btu neapdomgi nepiemint globlo pandmiju, ko izraisjis SARS-CoV-2. Tpat k HIV gadjum, ir svargi izstrdt vienotu atbildi uz COVID-19 epidmiju un ieskict efektvu pret SARS-CoV-2 vakcnu meklanu, kas ir saisttas ar HIV vakcnu izstrdi. Jau izptts vakcincijas noteikti paldzs c pret jauno pandmiju.
Balstoties uz to, autori atzm, ka ASV Nacionlais alerijas un infekcijas slimbu institts (NIAID) HIV vakcincijas izpratnes dienas ietvaros paziojis, ka droa un efektva HIV un COVID-19 vakcnu atraana ir via galven prioritte.
emot vr problmas, ar kurm msdiens saskaras HIV bioloijas ptnieki, - sekvenu globlo daudzveidbu, vrusa genoma integrciju ns un asimptomtisks infekcijas perioda ilgumu, k ar faktu, ka ldz im ar standarta terapijas metodm nav izrstts neviens cilvks, daudzi atzst, ka vakcnai jizraisa tda reakcija, kas principili atiras no imns reakcijas uz dabisku infekciju. ...>
*************************
* Source: Carl W Dieffenbach & Anthony S Fauci | The search for an HIV vaccine, the journey continues| https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25506 |
<... As we commemorate HIV Vaccine Awareness Day, we honour the thousands of study participants and the research teams that have played essential roles in the completed and ongoing vaccine clinical trials. We also recognize the scientists who have spent years dedicated to creating the tools and technologies to end the global HIV epidemic. On this Vaccine Awareness Day, we must acknowledge that the HIV vaccine research field is quickly approaching a critical crossroads. This past decade has been spent launching improved vaccine concepts and immune‐based strategies into trials. Despite these advances, a safe and durably effective HIV vaccine has eluded us. ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA