AKTUALITĀTES
   
85372

NRA: Visiem viss vienalga?
Apskatīt komentārus (1)


11.04.2018


Avots: NRA.lv | Inga Paparde | «Atkarīgu pusaudžu rehabilitācija: visiem viss vienalga?» | http://nra.lv/latvija/241806-atkarigu-pusaudzu-rehabilitacija-visiem-viss-vienalga.htm |
Rehabilitācijas centrs Solis Piebalgā valsts finansētu rehabilitāciju, palīdzību pusaudžiem, kuri ir atkarīgi no psihoaktīvām vielām, atsāka sniegt 2016. gadā, kad uzvarēja Labklājības ministrijas konkursā. Vēl pirms dažiem gadiem centrs pauda neapmierinātību ar atkarīgo bērnu rehabilitācijas sistēmu, jo valsts izvēlas tikai vislētāko pakalpojumu un tikai vienu iestādi, kas bērnus rehabilitēs. Toreiz pusaudžus rehabilitēja pie Straupes slimnīcas izveidotais centrs Saulrīti, taču šis centrs līdz ar Straupes slimnīcas likvidāciju no šāgada ir slēgts. Un nu arī centra Solis Piebalgā darbība pēc Tiesībsarga pārbaudes ir apturēta.
Solis Piebalgā izveidots uz kādreizējās rehabilitācijas kopienas Dzīves enerģija bāzes kā pašvaldības nodibinājums (iepriekš centrs bija privāts). Rehabilitācijas pakalpojums atkarīgiem bērniem tajā tiek sniegts kopš 2016. gada, taču centrs darbojās arī agrāk. Tā pirms pieciem gadiem aktualizējās diskusija par pusaudžu, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, rehabilitācijas sistēmu Latvijā. Labklājības ministrija piešķir valsts budžeta finansējumu noteiktam rehabilitējamo bērnu skaitam, bet bērni nenonāk rehabilitācijas iestādēs, radot iespaidu, ka Latvijā nepastāv atkarīgu bērnu problēma. Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskā dienesta vadītāja Astrīda Stirna toreiz atzina, ka problēma ir milzīga un to apliecina dati par slimnīcā un policijā nonākušiem bērniem pēc narkotisko vielu lietošanas, bet pavisam neliela daļa bērnu nonāk rehabilitācijā, jo nav mehānisma, kā pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas turpināt bērna atveseļošanu.
Vismaz līdz šim tiesības sniegt valsts apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu piešķīra konkursa kārtībā, un viens no kritērijiem ir pakalpojuma cena. Pirms Piebalgas rehabilitācijas centra pusaudžus rehabilitēja Straupes narkoloģiskās slimnīcas pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs Saulrīti, kuram grūtības sagādāja centra uzturēšana neregulārā finansējuma dēļ. Iespējams, zemais finansējums, kas neļauj piesaistīt augstākās klases speciālistus un nodrošināt vislabāko rehabilitācijas pakalpojumu, ir iemesls, kāpēc izveidojusies situācija, par ko Labklājības ministrijai ziņo tiesībsargs pēc pārbaudes centrā Solis Piebalgā, kas tiesības rehabilitēt pusaudžus ieguva 2016. gadā. Ministrijā Neatkarīgajai pastāstīja, ka pēc tiesībsarhga pārbaudes, kurā atklāti vairāki pārkāpumi, ir apturēta jaunu klientu ievietošana centrā. Mēneša laikā iesaistītajām pusēm jālemj, ko tālāk darīt. Kur pusaudžiem uzsākt rehabilitāciju tagad? «Tie, kuri jau saņēma rehabilitācijas pakalpojumu, to arī turpina saņemt (tiesībsarga pārbaudes brīdī centrā bija 16 pusaudžu - aut.). Jaunus pagaidām neuzņem, bet tur arī līdz šim nebija rindu,» saka Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš. Jautājums arī neesot tik akūts. Šonedēļ, starp citu, sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu slimnīcas Psihiatrijas klīniku sāk pilotprojektu par jauna tipa palīdzības projektu pusaudžiem - resursu centru.
Kādus pārkāpumus Tiesībsarga birojs atklāja centrā Jaunpiebalgā? Tiesībsargs konstatēja, ka centrā netiek nodrošināta bērnu attīstībai un rehabilitācijai atbilstoša vide un dzīves apstākļi, netiek nodrošinātas pat bērnu pamatvajadzības. Telpas aukstas, neremontētas, nolietotas, pārbaudes laikā bērni sēdēja gultā saģērbušies virsdrēbēs un āra apavos. Mēbeles istabās nolietotas, bojātas, nav gultasveļas, bet dažviet palagi aizvietoti ar galdautiem. Sporta zālē nodarbības nenotiek, jo tā ir auksta, ilgstoši netiek kurināta, nav sporta inventāra. Speciālisti norāda, ka atkarīgiem bērniem, kuri saņem rehabilitāciju, ir būtiski nodrošināt mērķtiecīgu un jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu, attīstīt viņiem dažādas sadzīves prasmes, kā arī talantus. To nenodrošinot, tiek veicināta bērnu savstarpējā vardarbība un domstarpības. Bērni apmeklē nevis tuvāko Jaunpiebalgas vidusskolu, bet Rankas pamatskolu, kas atrodas 17 km attālumā, un nauda, kas paredzēta bērnu rehabilitācijai, tiek izmantota samaksai par transporta pārvadājumiem uz izglītības iestādi. Pārbaudes laikā konstatēts, ka bērniem nav iespējams pilnvērtīgi ievērot higiēnu. Dušas telpa atrodas pagraba stāvā, netiek apkurināta, ar izlauztām durvīm. Siltā ūdens visiem nepietiek. Tiesībsarga birojs arī konstatējis, ka centrā faktiski nestrādā sociālais pedagogs, sociālais rehabilitētājs, sporta dzīves organizētājs un jaunatnes darba organizators. Atsevišķi darbinieki nav apguvuši speciālās zināšanas darbam ar atkarīgiem pusaudžiem. Visticamāk, nav arī nekādu rehabilitācijas plānu. Centra pārstāvji skaidrojuši, ka finansējums nav pietiekams, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu atkarīgiem bērniem. Centru iepriekš pārbaudījušas atbildīgās iestādes un arī konstatējušas pārkāpumus, taču situācija pēcāk nav uzlabojusies - uzraugošās iestādes ir pieļāvušas, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts bērniem nepiemērotos sadzīves apstākļos, nenodrošinot rehabilitācijai nepieciešamos speciālistus. Turklāt Labklājības ministrija ir pieļāvusi situāciju, ka arī pēc uzraugošo iestāžu konstatētajiem būtiskajiem pārkāpumiem ar centru tiek noslēgts līgums par sociālo rehabilitāciju arī 2018. gadā.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv