Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
57759

Par argumentiem
Apskatīt komentārus (0)


25.05.2015


Nr. 4/6.1-509

2015. gada 24. maijs

Veselības ministrijai

Par argumentiem papildu finansējuma pieprasījumam HIV infekcijas agrīnasā rstēšanas uzsākšanai

Ar šo piedāvājam dažus argumentus papildu finansējuma pieprasījumam HIV infekcijas agrīnas ārstēšanas uzsākšanai:

1). Izskatot Ministru kabineta noteikumu projekta ”Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” anotāciju, tās 2015. gada 07. aprīļa redākcijā, nav saprotams, kāpēc kompensācijas apmēra palielinājums no 75% uz 90% hroniskā C hepatīta pacientiem tiek rēkināts pēc faktiskām vidējām izmaksām uz vienu pacientu iepriekšējos gados, bet HIV infekcijas terapijas uzsākšanai pie 350 CD4 šūnām/mm³ aprēķinu veic, izejot no 1.-2. līnijas terapijas izmaksām vienam pacientam - 6193 euro gadā jeb 516 euro mēnesī.

Arī šajā gadijumā aprēkini ir jāveic pēc faktiskām vidējām izmaksām uz vienu pacientu iepriekšējos gados:

HIV infekcijas ārstēšanas izmaksas KZS ietvaros, pa gadiem (datu avoti – NVD gadu pārskati “Līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu apmaksai pa diagnozēm”) :

Gadi

2011.

2012.

2013.

2014.

Kopējais ārstētu pacientu skaits, cilv.

774

904

1107

1321

Vidējās terapijas izmaksas mēnesī, € / cilv.

377

378

373

361

Vidējās terapijas izmaksas gadā, € / cilv.

4523

4540

4478

4329

Tam pamatojums: vidējās izmaksas ir realistiskāks rādītājs, jo pastarpināti ietvēr sevī pacientu līdzestības pakāpi, miršanu, izbraukšanu no valsts, zāļu cenu samazināšanos.

2). 2005. gada Ārlietu ministrijas sagatavotajā izdevumā1 "Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? Ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā" ierakstīts: " <...> viens no galvenajiem Latvijas Tükstošgades attīstības mērķiem ir ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes, difterijas izplatību, kā arī mirstību no citiem novēršamiem nāves cēloņiem. Lai šo mērķi sasniegtu, izvirzīti šādi uzdevumi: 12. uzdevums: Līdz 2015. gadam katru gadu par 10%, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, samazināt sieviešu un vīriešu jaunas HIV inficēšanās gadījumus. 13. uzdevums: Līdz 2015. gadam panākt, ka 50% no HIV inficētajiem saņem atbilstošu aprūpi un ārstēšanu. <...>"

Uzdevuma izpilde pa gadiem – jauno HIV-infekcijas gadījumu skaits:

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

299

299

350

358

275

274

299

339

340

347

Saņēma HIV infekcijas ārstēšanu 2014. gadā 24,6 % no dzīvajiem 5364 HIV+ cilvēkiem

Patiesā cieņā,

Valdes priekšsēdētājs A. Molokovskis

1"Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? Ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā", 40. lpp, saite http://ej.uz/9a8o

 


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA