Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Par plānojamo Latvijas Infektoloģijas centra reorganizāciju
Apskatīt komentārus (0)


12.12.2011


 

Informācija presei

12.12.2011. Nr. 08-02/5123

Plāno veikt izmaiņas infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un ārstniecības nodrošināšanā

Lai mazinātu funkciju dublēšanos sabiedrības veselības un epidemioloģiskās drošības jomā Veselības ministrijas padotības iestāžu vidū, uzlabotu veselības veicināšanas un slimību profilakses funkciju un racionālāk izlietotu veselības nozares finansējumu, ministrija iecerējusi no 2012.gada 1.aprīļa veikt izmaiņas esošajā infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības, slimību kontroles un infekciju slimību ārstniecības nodrošināšanā, reorganizējot valsts aģentūru „Latvijas Infektoloģijas centrs”.

Izmaiņu rezultātā Latvijas Infektoloģijas centra funkcijas, kas saistās ar slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, profilakses un slimību ierobežošanas pasākumiem, valsts imunizācijas programmu veikšanu, sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju un Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citu valstu sabiedrības veselības institūcijām tiks nodotas jaunizveidotai veselības ministra pakļautībā esošai tiešās pārvaldes iestādei - Slimību kontroles centram.

Latvijas Infektoloģijas centra funkcijas, kas saistītas ar infekciju slimību ārstēšanu, nacionālo references centru mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā, laboratoriju kvalitātes kontroli Latvijā, centralizētu reti sastopamu infekciju slimību diagnostiku un pirmsdiploma un pēcdiploma apmācību infektoloģijā, epidemioloģijā un laboratoriskajā diagnostikā pārņems Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.

Paredzēts, ka Slimību kontroles centrs no Nacionālā veselības dienesta pārņems funkcijas, kas saistītas ar sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informācijas iegūšanu, apkopošanu, apstrādi un analīzi, sabiedrības veselības monitoringu, priekšlikumu izstrādi veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra nacionālā koordinācijas punkta un nacionālā references centra funkciju veikšanu, agrīnās brīdināšanas sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām īstenošanu un iedzīvotāju genoma valsts reģistra darbības nodrošināšanu.

Savukārt no Veselības inspekcijas Slimību kontroles centrs pārņems normatīvo aktu kontroli epidemioloģiskās drošības, vides veselības, infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu jomā, kā arī veselības veicināšanas uzraudzību un koordinēšanu.

Plānots, ka izmaiņu rezultātā, nodrošinot infekcijas slimnieku ārstēšanu daudzprofilu slimnīcā, pacientiem uzlabosies veselības aprūpes kvalitāte un racionālāk tiks izmantots ārstniecības finansējums. Savukārt Slimību kontroles centra izveidošana, kas tiks īstenota esošā finansējuma ietvaros, novērsīs funkciju dublēšanos sabiedrības veselības un epidemioloģiskās drošības jomā, kā arī ļaus labāk realizēt veselības veicināšanas un slimību profilakses funkciju.

VM Komunikācijas nodaļa

Oskars Šneiders;

Tālrunis: 67876008; 26378959;

E-pasts: prese@vm.gov.lv

 

 


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA