AKTUALITĀTES
   
53582

Profilakse MSM
Apskatīt komentārus (0)


30.03.2015


Avots: Slimību Profilakses un kontroles centrs | http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/1049/informacija-par-nodomu-slegt-lidzdarbibas-ligumu | Dokuments: "Pamatojums par līdzdarbības līguma slēgšanu par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes prevenciju starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem" | http://www.spkc.gov.lv/file_download/2342/HIV_Baltija_pamatojums_liguma_slegsanai.doc | Līzdarbības līgums ar NVO „Baltijas HIV asociācija” parakstīts 2015. gada 16. martā | http://www.spkc.gov.lv/file_download/2415/LD_2015-1_Baltijas+HIV+asoc.pdf |
*************************************
Pieteikumu par līdzdarbības līguma slēgšanu par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes prevenciju starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem iesniedza viens pretendents – biedrība „Baltijas HIV asociācija”. Centrs, izvērtējot pieteikumu, kā arī veicot pārrunas ar pretendējošās biedrības „Baltijas HIV asociācija” valdes locekli Ingu Upmaci, izvērtēja pretendenta atbilstību uzaicinājuma nosacījumiem.
Biedrības „Baltijas HIV asociācija” strādājošajiem speciālistiem ir vismaz piecu gadu pieredze HIV/AIDS uzraudzības un profilakses darbā, kā arī plaša pieredze, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem. Pretendents spēj nodrošināt mērķa grupas pārstāvju konsultēšanu, informēšanu un izglītošanu par HIV/AIDS, STI, vīrushepatītu B, C profilaksi un ārstēšanu, ārstniecības iestādēm, speciālistiem un to sniegtajiem pakalpojumiem, testēšanu ar HIV, hepatīta B un C, sifilisa eksprestestiem, šļirču un adatu apmaiņu, prezervatīvu izsniegšanu. Pretendents spēj nodrošināt, ka prevencijas pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīta ne mazāk kā viena ārstniecības persona un ne mazāk, kā viens brīvprātīgais darbinieks. Pretendents spēj viena gada laikā nodrošināt pakalpojumu sniegšanu ne mazāk kā 100 mērķa grupas pārstāvjiem. Kā priekšrocība jāuzsver pretendenta aktīvā darbība HIV un ar to saistīto infekciju profilakses un pētniecības jomā, sadarbojoties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām Latvijas mērogā, kā arī dažādām starptautiskajām organizācijām.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pārrunu rezultātus, Centrs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 19.punktam konstatē, ka biedrība „Baltijas HIV asociācija” varēs efektīvi veikt Centra nolikuma 4.11.punktā noteikto uzdevumu un atbilst visiem uzaicinājumā par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes prevenciju vīriešu vidū, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, slēgt līdzdarbības līgumu noteiktajiem nosacījumiem. Līguma termiņš – 3 gadi no noslēgšanas brīža, samaksa par līguma izpildi nav noteikta.

   


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv